Utrecht nam niet van harte deel aan de Opstand. De jarenlange Spaanse inkwartiering (1569-1577) had echter alle goodwill voor Philips II opgeteerd. In deze lezing wordt een beeld gegeven van de krachtvelden die in Utrecht aan de vooravond van Opstand en reformatie werkzaam waren.