De decennia voor en na het jaar 1600 zijn enerverend en boordevol verwarring. De Opstand tegen het bewind van de fel rooms- katholieke, Habsburgse koning Philips II veroorzaakte spanningen en verdeeldheid. De lage landen vielen in deze periode uiteen. Het noordelijke deel - als Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden - zocht nu in zijn soevereine gewesten naar eigen vormen van beleid, godsdienst en cultuur. Bovenal wilden de bestuurderen welvaart en vrede met Spanje!

Het ontbreken van een centraal gezag stond een hechte eenheid in de weg. Vluchtelingen "om het geloof" kwamen via Antwerpen naar het noorden. Groot zijn de invloeden van de Zuid-Nederlandse kunstenaars en handwerkslieden geweest. Hun tradities gingen een eigen leven leiden in de Noord-Nederlandse maatschappij. De voordracht met dia's over de "dageraad", de periode die de roemrijke zeventiende eeuw van onze Republiek inleidde, zal talloze facetten belichten van de grote betekenis van deze periode. Er zijn mooie - figuurlijke - dauwdruppels overgebleven. Maar er moesten eerst vele tranen worden geschreid - letterlijk - voordat de Gouden Eeuw kon beginnen.

Een helder daglicht zal schijnen op de politieke, artistieke en kerkelijke verhoudingen in de jaren tussen 1580 en 1620.