De zeventiende eeuw blijft volop in de belangstelling staan. De aandacht valt in deze lezing op talrijke aspecten van het alledaagse. We dalen af van de cultuur van de elite (de goudklomp) naar de cultuur van het gewone volk (de graankorrel). Deze twee lagen van de Noord-Nederlandse maatschappij met hun botsingen, maar ook met hun onmiskenbare samenhang in het dagelijkse bestaan van de Gouden Eeuw zullen het uitgangspunt vormen van deze diavoordracht. Een beeld van zelfbewuste regenten en van de gewone man en vrouw met hun gezinnen, zoals zij leefden in het beroemdste tijdperk van ons verleden. Graankorrel en Goudklomp konden elkander echter niet missen! Een realistische benadering.