Stadhouder Willem III, prins van Oranje-Nassau, kreeg in het jaar 1688 het verzoek orde op zaken te stellen in het door politieke en godsdienstige twisten verdeelde Engeland. Deze voordracht met dia's geeft een beeld van een boeiend tijdperk - de tweede helft van de Gouden Eeuw - met als hoofdpersonages stadhouder-koning Willem III en zijn jonge gemalin, de Engelse Mary II Stuart. De gebeurtenissen in de korte levensjaren van deze prinsenkinderen die - uniek in de historie – gezamenlijk koning en koningin van Engeland zijn geweest, worden breed geschetst en zichtbaar gemaakt. Wij komen in aanraking met de hofcultuur van Willern III en Mary Stuart en met talrijke kunstuitingen in hun huizen en tuinen, zowel in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als in Groot-Brittannië. Met Willem en Mary is het begrip "constitutionele democratie" geboren. De ijverzucht van de zeventiende-eeuwse heerschappij had het doel prestige uit te stralen. Deze was verbonden met een hardnekkige onverdraagzaamheid; het leek de levens van Willem en Mary te bepalen. Hun harde wereldbeeld was invloedrijk. De geestelijke erfenis van Willem en Mary zou echter blijvend zijn.