Twee dagboeken uit de achttiende eeuw: Catharina Schrader en Magdalena van Schinne.

Twee mensen die elk een dagboek bijhielden tijdens hun leven in de achttiende eeuw. Bewaard gebleven en niet lang geleden gepubliceerd. Een dagboek een egodocument kan een heel speciale bron zijn om mensen uit het verleden te leren kennen.
Net zo verschillend als hun dagboek is het leven van deze twee vrouwen. Een kennismaking met Catharina Schrader, Magdalena van Schinne en het verschijnsel dagboek.