Een lezing die beschrijft welke taken de zilversmidsgilden nog hadden aan het einde van de achttiende eeuw en welke gevolgen de Bataafse Omwenteling hierop had. In de Bataafs-Franse tijd veranderde de organisatie rondom de keuring van het goud- en zilver. Deze keuring, die ooit een private aangelegenheid van de gilden was, werd in die tijd overgenomen door de overheid. De belastinghervorming van minister van FinanciŽn Gogel blijkt het belangrijkste motief voor deze nationalisatie.