Vanaf het begin van de negentiende eeuw beschikte de Nederlandse zeemacht over een aan de wal gevestigd opleidingsinstituut voor aspirant zeeofficieren. Deze adel- borstenopleiding werd op den duur verplicht gesteld voor alle toekomstige zeeofficieren. Andere scholingen, zoals de eeuwenoude praktijkopleiding aan boord van operationele oorlogsschepen, waren vanaf 1829 niet langer geoorloofd en werden opgeheven. Tijdens de lezing zullen de verschillende opleidingen voor adelborsten die er tot 1829 zijn geweest worden besproken. Welke opleiding leverde de beste officieren op?