De negentiende eeuw is in heel Europa een complex en interessant tijdperk. Na de Franse Revolutie was het gedaan met het Ancien Regime en de oude verworven rechten. Het gedachtengoed zou nu openlijk vertolkt worden en de schrijnende tegenstellingen tussen "arm en rijk" kwamen aan de oppervlakte. In Groot-BrittanniŽ vielen troon en kroon van de extravagante koningen uit het Huis Hannover toe aan de achttienjarige prinses Victoria Alexandrine.
Als koningin zou Victoria bijna 64 jaar lang regeren. Engeland veranderde onherkenbaar tijdens haar - met hoge morele normen geleide - bewind. Het Victoriaanse Engeland werd het toonbeeld van een typische burgercultuur met grote sociale verschillen. Samen met haar beminde gemaal Prins Albert en hun negen kinderen werd "The Queen" het voorbeeld van de gegoede Engelse burgerij die zou zwelgen in de veilige beslotenheid van materieel comfort.
Victoria was een vrouw met vele naturen; geliefd, maar ook bekritiseerd om haar soms starre behoudendheid. Haar lange regerings- periode is markant en onuitwisbaar. Engeland werd "de etalage van de wereld" dankzij een moderne handelsgeest en grote technische voorsprongen. Politieke hervormingen konden niet uitblijven. Nieuwe smaken zouden hevig botsen. We volgen de diverse uitingen van kunstnijverheid, schilderkunst en de architectuur met de neo-stijlen. De spectaculaire gebeurtenissen en de vergaande veranderingen in het negentiende-eeuwse Groot-BrittanniŽ zijn de therna's van deze dialezing.