Een verdwenen beroep. Ja, maar als stereotype leeft de gouvernante voort in veel romans uit de negentiende en twintigste eeuw. Vaker als stoffering dan als heldin van de roman.
Hoe verhield de verbeelding in de romans (n in de beeldende kunst) zich tot de werklelijkheid van het leven van een gouvernante? Wat waren dit voor vrouwen? Wat hield het beroep in? Hoe zagen zij zelf en anderen dit beroep?
Een speurtocht in archieven, egodocumenten, de literatuur en de beeldende kunst levert verhalen over gouvernantes, hun werkgeveers en hun leerlingen in de negentiende eeuw.