Een lezing over één van de volgende onderdelen:
Algemene inleiding in de geschiedenis van het Russische en Sovjet-onderwijs, 1700 – heden. Van de eerste aanzetten onder Peter de Grote tot een onderwijsprogramma voor het gehele volk.

Onderwijshervorming in Rusland, 1917 – 1932. Sovjet-Rusland als proeftuin van moderne internationale pedagogiek.
Hoe een avantgardistische onderwijspolitiek tijdens Stalins culturele revolutie uit de hand liep.

Onderwijshervorming in de Sovjet-Unie van 1984. Schets van de maatschappelijke achtergrond en de ontstaansgeschiedenis van de onderwijshervorming van 1984. Aandacht voor de betekenis van de technologische wedloop met het Westen, het probleem van het te hoge opleidingsniveau van de rus en de tegenstelling tussen de belangstelling van de jeugd en de eisen van de Sovjet-maatschappij.