Inleiding in de problematiek van de vrouwenemancipatie in Rusland, 1800 – 1930. In de lezing zal een beeld worden geschetst van de pogingen de maatschappelijke positie van de russische vrouw te veranderen sinds het begin van de negentiende eeuw, met als eindpunt de schijnbare emancipatie onder de bolsjewieken in de jaren twintig. Aandacht zal worden besteed aan de plaats van vrouwen in het onderwijs, maatschappelijke organisaties en politieke bewegingen. Welke rol speelden vrouwen om hun positie te verbeteren?