Scriptiebank

Arjan Terpstra

Don Giovanni verklaard. George Bernard Shaw en vrouwen, 1856 – 1903
(Doctoraalscriptie UvA 1999)

Dit werkstuk richt zich op de moeizame ontwikkeling van Bernard Shaws seksualiteit en omgang met vrouwen, en de manier waarop die persoonlijke ontwikkeling een weerslag had op zijn werk als toneelschrijver. De periodisering is om praktische redenen beperkt tot de eerste helft van Shaw’s lange en productieve leven, en beslaat de periode van zijn geboorte tot een aantal jaar na zijn huwelijk met Charlotte Payne-Townsend. Nadruk ligt op de opkomst en ondergang van Shaw’s ‘Don Juanisme’, een zelfverzekerde veroveraarshouding op het amoureuse vlak, die een grote onzekerheid op lichamelijk gebied moest verbergen. Deze houding had een directe weerslag op toneelstukken als The Philanderer, Candida en Man and Superman, waarin Shaw Don Juan vaarwel zegt – en zijn huwelijk accepteert. Tegelijk wordt een biografische schets gegeven waarin andere aspecten van Shaw worden belicht: Shaw als criticus, als socialist in de Fabian Society, als auteur van The Quintessence of Ibsenism, etc.