Colofon

:: historischhuis.nl ::

De website historischhuis.nl is een initiatief van het Historisch Platform en wordt bijgehouden door vrijwilligers. Momenteel worden slechts de recensiebank en de sprekersgids bijgehouden. Voor meer ontbreekt het helaas aan mankracht. Wie helpen wil kan altijd contact opnemen met de webmaster.

In de toekomst hopen we weer meer onderdelen van het Historisch Huis nieuw leven in te blazen, maar voorlopig blijft het bij deze goede voornemens. (Zie boven.)

Wij doen ons best om alle informatie op deze site up-to-date en accuraat te houden, maar we bieden natuurlijk geen enkele garantie.

:: auteursrechten ::

De auteursrechten van wat op deze website openbaar wordt gemaakt liggen bij het Historisch Platform, danwel bij de auteurs van de respectievelijke bijdragen (bijvoorbeeld in het geval van de recensiebank). Deze bijdragen zijn wel aangepast en eventueel geredigeerd voor het gebruik op de website.

:: privacy beleid ::

De server, waarop historischplatform.nl en historischhuis.nl zich bevinden, verzamelt data over ondermeer het aantal bezoeken en het gebruik van bandbreedte, zoals overigens vrijwel elke webserver. Deze informatie wordt gebruikt om het peil van de dienstverlening te bewaken en statistieken over bezoekersaantallen bij te houden. Deze informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

:: contact ::

Contact opnemen met de webmaster? Stuur een mailtje:
bastiaanmailtje sturen?historischplatform.nl