Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Pieter van Wissing In louche gezelschap -Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge (1750 - 1806) Hilversum 2018 , Verloren , Verloren , Verloren , 272 pp.
ISBN 978-90-8704-669-9 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-05-24
Katie Heyning Turbulente tijden -zORG EN MATERIËLE CULTUUR IN zIERIKZEE IN DE ZESTIENDE EEUW hILVERSUM 2017 , Verloren , 317 pp.
ISBN 978-90-8704-640-8 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-05-24
J.A.Mol De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 -- Hilversum 2017 , Verloren , 364 pp.
ISBN 978-90-8704-685-9 € 35,-.
Aron de Vries 2018-05-01
Karl Enenkel & Koen Ottenheym Oudheid als ambitie -De zoektocht naar een passend verleden 1400 - 1700 Nijmegen 2017 , Vantilt , 349 pp.
ISBN 978-94-6004-325-3 € 29,95.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-04-25
Jonathan Israel Revolutionaire ideeën -Een intellectuele geschiedenis van de Franse Revolutie Franeker 2017 , Van Wijnen , 1006 pp.
ISBN 978-90-5194-535-5 € 69,50.
Han C. Vrielink 2018-04-15
Jan Lampo Gelukkige stad -De gouden jaren van Antwerpen (1485 - 1585) Amsterdam 2017 , Amsterdam University Press , 288 pp.
ISBN 978-94-6298-735-7 € 24,99.
Drs.Paul Hendriks 2018-02-23
Maarten Müller ( Haerlem Reeks nr. 19 ) Misdaad en straf in een Hollandse stad -Haarlem, 1245 - 1615 Hilversum 2017 , Verloren , 164 pp.
ISBN 978-90-8704-696-5 € 19,90.
Drs.Paul Hendriks 2018-02-23
Truus van Bueren en Corinne van Dijk Overschilderd -Van Gregoriusmis naar Bijbeltekst Hilversum 2017 , Verloren , 341 pp.
ISBN 978-90-8704-678-1 € 29,-.
Lieke Smit M.A. 2018-02-23
Sophie Reinders De mug en de kaars -Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 1575- 1640 Nijmegen 2017 , Vantilt , 527 pp.
ISBN 978-94-6004-326-0 € 29,95.
Tom Duurland M,A, 2018-02-23
Bert Koene De diligences van Bouricius -Anderhalve eeuw bedrijvigheid langs 's heren wegen Hilversum 2017 , Verloren , 221 pp.
ISBN 978-90-8704-663-7 € 25,-.
Han C. Vrielink 2018-02-23
Johanna Maria van Winter Verslag van de Recensieclub ovr het jaar 2017 -- Utrecht 2018 , 1 pp.
ISBN - € gratis.
J.M. (Marietje) van Winter 2018-01-07
Lodewijk Wagenaar en Nel Klaversma (bezorgers) ( bezorgers ) Het Journaalboek van Johannes Timmers -anno 1784 Hilversum 2017 , Verloren , 186 pp.
ISBN 978-90-8704-647-7 € 19,-.
Han C. Vrielink 2017-10-11
Frans Willem Lantink en Jaap Temminck (red) ( redactie ) Heerlijkheden in Holland -- Hilversum 2017 , Verloren , 152 pp.
ISBN 978-90-8704-644-6 € 15,-.
Tom Duurland M,A, 2017-10-11