Welkom bij de recensiebank van het Historisch Platform

Hier vindt u recensies van boeken die met geschiedenis te maken hebben of anderszins uit geschiedkundig oogpunt interessant zijn. Onze belangrijkste contribuant is de recensieclub van J.M. (Marietje) van Winter.

Bij iedere recensie in de lijst "Nieuwe Recensies" staat onderaan wanneer deze is toegevoegd. (jaar-maand-dag)

Verslag van de recensieclub over het jaar 2011 [.pdf]

Per Categorie / Tijdvak

Nieuwe Recensies

Karin Lurvink en Jeannette Kamp )red.) ( Holland Historisch Tijdschrift 50 (2018) nr. 2, pp. 97-147 ) Holland-Amerika -- Hilversum 2018 , Verloren , 50 pp.
ISBN 978-90-7040-376-8 € 10,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-23
Hans Ramsoedh Surinaams onbehagen -Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname 1865-2015 Hilversum 2018 , Verloren , 368 pp.
ISBN 978-90-8704-748-1 € 29,-.
Tessa Nagel M.A. 2019-03-23
Wilfrie Uitterhoeve De zaak Oldenbarnevelt -Val. proces en executie Nijmegen 2019 , Vantilt , 208 pp.
ISBN 978-94-6004-411-3 € 23,50.
Han C. Vrielink 2019-03-23
Heleen Kole Polderen of niet? -Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór1800 Hilversum 2017 , Verloren , 332 pp.
ISBN 978-90-8704-688-9 € 35,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2019-03-22
Sarah Adams, Thomas von der Dunk, Angelie Sens e.a ( redactie ) Jaasrboek De achttiende eeuw -- Hilversum 2018 , Verloren , 143 pp.
ISBN 978-90-8704-755-9 € 25,-.
Drs.Paul Hendriks 2019-03-22
Jan de Bas Kom maar binnen! -Zwarte Piet in spotprenten Hilversum 2017 , Verloren , 294 pp.
ISBN 978-90-8704-682-8 € 27,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2019-03-22
Barbara Kooij Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572 - 1573) -- Hilversum 2018 , Verloren , 334 pp.
ISBN 978-90-8704-746-7 € 29,-.
Han C. Vrielink 2019-01-30
Mirjam van Veen, redactie ( Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring ) Doopsgezinde Bijdragen -Nieuwe reeks, nummer 44 (2018) Amsterdam / Hilversum 2018 , Verloren , 176 pp.
ISBN 978-90-8704-738-2 € 40,-.
Jeroen Bouterse 2019-01-30
J.M.van Winter Verslag van de Recensieclub over het jaar 2018 -- Utrecht 2018 , 1 pp.
ISBN - € € 0,0.
J.M. (Marietje) van Winter 2018-12-30
S.Groenveld Facetten van de Tachtigjarige Oorlog -Twaalf artikelen over de periode 1559 - 1652 Hilversum 2018 , Verloren , 400 pp.
ISBN 978-90-8704-726-9 € 35,-.
Han C. Vrielink 2018-11-14
Fernando Martinez Luna Een ondraaglijk juk -Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand 1566-1609 Hilversum 2018 , Verloren , 207 pp.
ISBN 978-90-8704-673-6 € 25,-.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-11-14
Pieter Broertjes, Margot Kistemaker ( samenstellers ) Opdat wij niet vergeten. -Verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum Hilversum 2018 , Verloren , 59 pp.
ISBN 978-90-8704-729-0 € 7,50.
Drs. Martha Catania-Peters 2018-11-14
Ad van der Zee ( Middeleeuwse Studies en Bronnen CLXIX ) De Wendische oorlog -Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw Hilversum 2018 , Verloren , 255 pp.
ISBN 978-90-8704-713-9 € 25,0.
Drs.Paul Schiereck- Hendriks 2018-11-14
Peter Bak Een oord van bang wachten. -Kamp Haaren 1941 - 1944 Hilversum 2018 , Verloren , 302 pp.
ISBN 978-90-8704-718-4 € 29,-.
Drs.Paul Hendriks 2018-11-14