Recensies voor 20ste eeuw (categorie)

U. Rosenthal, G.E.M. Saeijs Getuige de ramp -De watersnood 1953 in crisisperspectief Alphen aan de Rijn 2003 Kluwer
ISBN 90-13-00093-1 € 19.5.
Jur Kingma 2006-04-25
Ernst Jünger Oorlogsroes (In Stahlgewittern) -vertaald door Nelleke van Maaren Amsterdam 2002 De Arbeiderspers
ISBN 9029523328 € 24.95.
Maarten van der Werf 2006-04-25
Jos Smeets De affaire-Oss -Van lokaal conflict tot nationale rel. Amsterdam 2001 Wereldbibliotheek 284 pp.
ISBN 90 28419403 € 18.
Ton Kappelhof 2006-04-25
Henk de Feijter Funeraire Cultuur -Amsterdam Soesterberg, Rhenen 2002 Aspekt De Terebinth
ISBN 90-5911-073-0 € 9.98.
Henk Looijesteijn 2006-04-25
Thimo de Nijs (ed.), Eelco Beukers (ed.) Geschiedenis van Holland -Deel III: 1795 tot 2000 Hilversum 2003 Verloren 730 pp.
ISBN 90-6550-684-5 € 25 per deel.
Henk Looijesteijn 2006-04-25
Frans Glissenaar Indië verloren, rampspoed geboren Hilversum 2003 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6550 460 5 € 10.
Philip M. Bosscher 2006-04-25
Eric Heuvel, Menno Metselaar, Ruud van der Rol, Hans Groeneweg De Ontdekking Amsterdam, Leeuwarden 2002 Anne Frank Stichting Verzetsmuseum Friesland 60 pp.
ISBN 90-72972-76-7 € 8.95.
Maarten van der Werf 2006-04-26
Jutta Chorus, Menno de Galan In de ban van Fortuyn -Reconstructie van een politieke aardschok Amsterdam 2002 Mets & Schilt 344 pp.
ISBN 90-5330-340-5 € 20,-.
Jan Dirk Snel 2006-04-26
Helmut Walser Smith Het verhaal van de slager -Moord en antisemitisme in Duitsland, 1900 Amsterdam 2002 Ambo 288 pp.
ISBN 90-163-18014 € 22,90.
Daniël Metz 2006-04-26
Ian Buruma Inventing Japan -1853-1964 New York 2003 The Modern Library
ISBN 978-0-8129-7286-3
Arjan Terpstra 2006-04-26
Bert Altena, Dick van Lente Vrijheid & Rede -Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 Hilversum 2003 Verloren 400 pp.
ISBN 90-6550-743-4 € 35,-.
Paul Hendriks 2006-04-26
M. Derks, M. Huisman Edelmoedig, fier en vrij -Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging Hilversum 2002 Verloren 275 pp.
ISBN 90-6550-096-0 € 20,-.
W. Pelt 2006-04-26
Maria Grever (ed.), Harry Jansen (ed.) De ongrijpbare tijd -Temporaliteit en de constructie van het verleden. Hilversum 2001 Verloren 200 pp.
ISBN 90-6550-438-9 € 19.
Bart van den Bosch 2006-04-26
Arie L. Molendijk (ed.) Materieel christendom -Religie en materiële cultuur in West-Europa Hilversum 2003 Verloren 320 pp.
ISBN 90-6550-746-9 € 27.
Martha Catania-Peters 2006-04-26
Yvette Marcus-de Groot Kunsthistorische vrouwen van weleer -De eerste generatie in Nederland vóór 1921 Hilversum 2003 Verloren 420 pp.
ISBN 90 6550 766 3 € 39.
Annemieke van der Velden 2006-04-26
Debórah Dwork, Robert Jan van Pelt De holocaust -Een geschiedenis Amsterdam, Antwerpen 2003 Boom Denis 520 pp.
ISBN 90-5352-843-1 € 29.90.
Jef Abbeel 2006-04-28
J.N.A. Groenendijk De ‘Heeren’ van Zaltbommel -Sociëteit ‘De Verdraagzaamheid’ 1803-2003 Zaltbommel 2003 Aprilis 279 pp.
ISBN 90-5994-002-4 € 22.75.
Maarten Prins 2006-04-28
Luc de Vos De Eerste Wereldoorlog Leuven 2003 Davidsfonds 191 pp.
ISBN 90-5826-226-X € 19.95.
Jef Abbeel 2006-04-28
Gerard Aalders Leonie -Het intrigerende leven van een Nederlandse dubbelspionne Amsterdam 2003 Boom 413 pp.
ISBN 90-5352-927-6 € 19,50.
Jaap de Haan 2006-04-28
Lejo Siepe, Gerrit Voerman Fré Meis: handelsreiziger in revoluties Zutphen 2002 Walburg Pers 111 pp.
ISBN 90-5730-220-9 € 17,95.
Vibeke Kingma 2006-04-28
Martijn Eickhoff De oorsprong van het 'eigene' -Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme Amsterdam 2003 Boom 438 pp.
ISBN 90-5352-935-7 € 25.
Willemien Schenkeveld 2006-04-28
P.E. Staal Automobilisme in Nederland -Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut Zutphen 2003 Walburg Pers 205 pp.
ISBN 90-5730-248-0 € 14.95.
Jur Kingma 2006-04-28
Anneke Linders Frappez, frappez toujours! -N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd Hilversum 2003 Verloren 287 pp.
ISBN 90 6550 765 5 € 25.
Philip M. Bosscher 2006-04-28
Joggli Meihuizen Noodzakelijk kwaad -De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog Amsterdam, Antwerpen 2003 Boom Denis 880 pp.
ISBN 90-5352-8830 € 40.
Jef Abbeel 2006-04-28
Jan de Bas Een mijter zonder kruis -Sint-Nicolaas in de protestantse pers 1945-2000 Hilversum 2003 Verloren 288 pp.
ISBN 90-6550-770-1 € 25.
Rita Hooijschuur 2006-04-28