Recensies voor Middeleeuwen (categorie)

Martijn Rus (ed.) Antoine de la Sale -Fantastische vertellingen uit de vijftiende eeuw Hilversum 2003 Verloren 64 pp.
ISBN 90-6550-680-2 € 8.
Saskia Wubbolts-de Boer 2006-04-26
Kaj van Vliet In kringen van kanunniken -Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 Zutphen 2002 Walburg Pers 502 pp.
ISBN 90-5730-229-2 € 44.95.
Arjan Uittenbroek 2006-04-28
Antheun Janse Ridderschap in Holland -Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen Hilversum 2001 Verloren 514 pp. Adelsgeschiedenis 1
ISBN 90-6550-667-5 € 30.
Henk Looijesteijn 2006-04-28
Thomas Coomans (ed.) Abdijmolens tussen Rijn en Schelde Utrecht 2003 Clavis Stichting Publicaties 136 pp.
ISBN 90-75616-07-4 € 22.5.
Jur Kingma 2006-04-28
Antheun Janse De sprong van Jan van Schaffelaar -Oorlog en partijstrijd in de late Middeleeuwen Hilversum 2003 Verloren 94 pp.
ISBN 90 6550 462 1 € 10,00.
Philip M. Bosscher 2006-05-02
Gerard Jaspers Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring Hilversum 2003 Verloren 244 pp.
ISBN 90-6550-781-7 € 23.
Aron de Vries 2006-05-02
J.C.M. Cox “Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen” -Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254 Alkmaar 2004 Gemeente Alkmaar 76 pp.
ISBN 90-73131-03-0 € 7,56.
Aron de Vries 2006-05-03
R.E.V. Stuip (ed.) Christine de Pizan -een bijzondere vrouw Hilversum 2004 Verloren 203 pp.
ISBN 9065507752 € 21.
Martin de Bruyn 2006-05-03
B.J.P. van Bavel e.a. (ed.) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis -Deel 6, 2003 Hilversum 2003 Verloren 238 pp.
ISBN 90-6550-790-6 € 25.
Martin de Bruyn 2006-05-09
Ronald de Graaf Oorlog om Holland -1000-1375 Hilversum 2004 Verloren 494 pp.
ISBN 90-6550-807-4 € 15,00.
Michel de Winter 2006-05-09
C. Vellekoop (ed.), R.E.V. Stuip (ed.) Omgang met het verleden Hilversum 2001 Verloren 187 pp.
ISBN 90-6550-649-7 € 19.
Bart van den Bosch 2006-05-09
Thimo de Nijs, Eelco Beukers, Thimo de Nijs (ed.), Eelco Beukers (ed.) Geschiedenis van Holland -Deel I: tot 1572 Hilversum 2001 Verloren 324 pp. geïllustreerd
ISBN 90-6550-682-9 € 25.
Henk Looijesteijn 2006-05-09
Peter Bitter (ed.), Leo Noordegraaf (ed.) De Sint Laurens in de Steigers -Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk Hilversum 2002 Verloren 286 pp. Alkmaarse Historische Reeks XI
ISBN 90-6550-198-3 € 25.
Philip M. Bosscher 2006-05-09
G.N.M. Vis (ed.) De abdij van Egmond -Geschreven en beschreven Hilversum 2002 Verloren 166 pp.
ISBN 90 6550 707 8 € 18.
Philip M. Bosscher 2006-05-09
R. Dekker (ed.) Egodocuments and History -Autobiographical writing in its social context since the Middle Ages Hilversum 2002 Verloren 192 pp. geïll
ISBN 90-6550-439-7 € 17.
Bart van den Bosch 2006-05-09
László Veres, Richard Woodman Zeilen door de eeuwen -Duizend zeilschepen in beeld Franeker 2002 Van Wijnen vertaling uit het Engels van The Story of Sail<
ISBN 90-5194-217-0 € 69.5.
Jur Kingma 2006-05-09
W.S. van Egmond (ed.), M. Mostert (ed.) Spelen in de Middeleeuwen -Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten Hilversum 2001 Verloren 208 pp. Utrechtse bijdragen tot de Mediëvistiek deel 17
ISBN 90 6550 642 x
Joke Batink 2006-05-09
Willem Procurator, Marijke Gumbert-Hepp (ed.) Kroniek -Editie en vertaling van het Chronicon van Willelmus Procurator Hilversum 2001 Verloren 543 pp. Ed. en vert. Marijke Gumbert-Hepp, m.m.v. J.P. Gum
ISBN 60-6550-662-4 € 45.
Arjan Uittenbroek 2006-05-09
P.N. Helsloot De glorie van Zaandam -Zeven eeuwen geschiedenis, gezien van de Hogendam Zaltbommel 2002 Europese Bibliotheek 142 pp.
ISBN 90-288-3675-6 € 18.
Jur Kingma 2006-05-09
Erwin Huizenga Bitterzoete balsem -Geneeskunde, chirurgie en farmacie in de late Middeleeuwen Hilversum 2004 Verloren 64 pp.
ISBN 90-6550-835-X € 10,-.
Aron de Vries 2006-05-09
Plinius ( vert. J. van Gelder, M. Nieuwe ) De Wereld -Naturalis historia Hilversum, Amsterdam 2004 Athenaeum – Polak & Van Gennep Athenaeum - Polak & van Gennep (Em. Querido's Uitgeverij bv) 899 pp.
ISBN 90-2534-184-5 € 49,95.
Robert Duthoy 0000-00-00
Odoric van Friuli ( Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink en Mark Nieuwenhuis ) Mijn reis naar het verre oosten -Een verslag uit het begin van de veertiende eeuw Amsterdam en Antwerpen Athenaeum – Polak & Van Gennep 79 pp.
ISBN 978 90253 6368 0 € 14,95.
Jef Abbeel 2008-11-03
J. Postma en V. Enthoven (red.) Riches from Atlantic Commerce -Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 Leiden, Boston Uitgeverij Brill 525 pp.
ISBN 90-0412-562-0 € 129,00.
Dirk J. Tang 2008-12-11
Jan J.B. Kuipers en Robbert Jan Swiers Het verhaal van Zeeland Hilversum 2005 Verloren 310 pp.
ISBN 90-6550-843-0 € 25,-.
Gijs Boon 2009-01-02
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg Nederlandse Religiegeschiedenis Hilversum 2005 Verloren 400 pp.
ISBN 9065507868 € 29,-.
Cristel R. Stolk 2009-01-02