Recensies voor Middeleeuwen (categorie)

Krijn Pansters De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200 - 1500 Hilversum 2007 Verloren 277 pp.
ISBN 978 908 704 001 7 € 29,-.
Diane Spelbos 2009-04-16
A.B. Mulder-Bakker Verborgen vrouwen -Kluizenaressen in de middeleeuwse stad Hilversum 2007 Verloren 160 pp.
ISBN 978-90-6550-996-3 € 19,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-04-16
Johanna Maria van Winter Spices and comfits -Collected papers on medieval food Blackawton, Totnes 2007 Prospect Books
ISBN 978-1-903018-45-3 € 49,-.
Susien Lenselink - van Dijk 2009-04-16
Hildo van Engen, Gerrit Verhoeven (red.) Monastiek observantime en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden Hilversum 2008 Verloren 272 pp.
ISBN 978 90 8704 006 2 € 27,-.
Philip M. Bosscher 2009-04-29
Mertens, Piet e.a. (red.) Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach Nijmegen 2009 Vantilt 175 pp.
ISBN 978 94 600 4023 8 € 24,50.
Diane Spelbos 2009-09-24
Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger (red.) De Middelnederlandse preek Hilversum 2009 Verloren 219 pp.
ISBN 978-90-8704-058-1 € 19,-.
Martha Catania-Peters 2009-10-10
Aart Noordzij Gelre -Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen Hilversum 2009 Verloren 367 pp.
ISBN 978-90-8704-076-3 € 39,00.
Aron de Vries 2009-11-21
M. Boone, A.J.A. Bijsterveld e.a. (red.) Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis -deel 11 Hilversum 2008 Verloren 250 pp.
ISBN 978-90-8704-064-2 € 25,-.
Aron de Vries 2009-12-02
Hanno Brand en Egge Knol (red.) Koggen, Kooplieden en Kantoren -De Hanze, een praktisch netwerk Hilversum, Groningen 2009 Verloren 228 pp.
ISBN 978-90-8704-113-7 € 20,-.
Han C. Vrielink 2010-02-14
René Veenman De klassieke traditie in de lage landen Nijmegen 2009 Vantilt 400 pp.
ISBN 9789460040375 € 24,95.
Paul Hendriks 2010-04-21
Martin Berendse en Paul Brood ( samenstelling en red. ) In 21 stappen vrij onverveerd -Constitutionele topstukken van het Nationaal Archief Den Haag/Hilversum 2009 Nationaal Archief Verloren 63 pp.
ISBN 978 90 8704 103 8 € 10,-.
Han C. Vrielink 2010-09-21
P.N. Noomen De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners Hilversum 2009 Verloren Fryske Akademy 278 pp.
ISBN 789065509161 € 29,-.
Gwendolyn E. van Essen 2010-10-05
Ingeleid en bezorgd door Anne Doedens en Henk Looijesteijn De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster Hilversum 2010 Verloren 206 pp.
ISBN 978-90-8704-144-1 € 19,-.
Cécile de Morrée 2010-10-05
Marjan Brouwer en Jetze Touber (ed.) De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders Hilversum 2010 Verloren 168 pp.
ISBN 978908704134 € 15,-.
Diane Spelbos 2010-10-05
Lydeke van Beek Leken trekken tot Gods Woord -Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek Hilversum 2009 Verloren 279 pp.
ISBN 978-90-8704-115-1 € 29,-.
Martha Catania-Peters 2010-10-05
Helene Nolthenius Muziek tussen hemel en aarde -de wereld van het Gregoriaans Nijmegen 2009 Vantilt 215 pp.
ISBN 9789460040221 € 24,50.
Saskia Wubbolts-de Boer 2010-10-07
Arie van Steensel Edelen in Zeeland -Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving Hilversum 2010 Verloren 492 pp.
ISBN 978-90-8704-185-4 € 47,-.
Aron de Vries 2011-03-28
L. Milis Van Waarheden en Werkelijkheid -De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu Hilversum 2011 Verloren 160 pp.
ISBN 9789087 042202 € 19,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2011-09-30
B.Koene Goede luiden en gemene onderzaten -Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw Hilversum 2010 Verloren 320 pp.
ISBN 978-90-8704-143-4 € 29,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2011-11-17