Recensies voor Middeleeuwen (categorie)

Julia C. Szirmai en Reinier Lops Twee Middeleeuwse Beestenboeken Verloren 96 pp.
ISBN 90-6550-845-7 € 13.-.
Cristel R. Stolk 2009-01-05
Vincent Robijn Het recht van een vrije Friese stad -De stadboeken van Bolsward (1455-1479) Hilversum Verloren 164 pp.
ISBN 90-6550-877-5 € 16,-.
Aron de Vries 2009-01-09
Leo Noordegraaf en Carla Rogge (red.) De Alkmaarse Kapelkerk -Geschiedenis en restauratie Hilversum Verloren 334 pp.
ISBN 90 6550 818 x € 29,-.
Philip M. Bosscher 2009-01-09
G. van der Kooi "De Wijnberch des Heren" -Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572 Hilversum Verloren 415 pp.
ISBN 90-6550-884-8 € 25,-.
Martin de Bruyn 2009-01-09
Han Nijdam Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland -Een studie naar de Oudfriese boeteregisters Hilversum 2008 Verloren 571 pp.
ISBN 78-90-8704-051-2 € 39,-.
Joke Batink 2009-03-01
Bianca van den Berg De Sint-Janskerk in Gouda -Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan Hilversum 2008 Verloren 317 pp.
ISBN 978-90-8704-059-8 € 27.-.
Paula Dix-Hertogh 2009-03-01
C. Cornelisse Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen Hilversum 2008 Verloren 371 pp.
ISBN 978-90-70403-56-0 € 29,-.
Martin de Bruyn 2009-03-01
G.N.M. Vis (red.) Het klooster Egmond: hortus conclusu Hilversum 2008 Verloren 336 pp.
ISBN 978-90-8704-025-3 € 35,-.
Philip M. Bosscher 2009-03-04
B. Koene Voor God, Graaf en Geslacht. -De kroniek van de ridders van Assendelft Hilversum 2005 Verloren 232 pp.
ISBN 90-6550-878-3 € 21,-.
Martin de Bruyn 2009-03-17
Kym McConnell en Dave Horsley Extreem lopen -’s Werelds meest fantastische ultralopen Utrecht en Aalst 2008 Veltman Agora 160 pp.
ISBN 978 90 5920 713 4 € 19,95.
Jef Abbeel 2009-03-17
Yves H. en Hermann (tekeningen) Dracula -Vlad de Spietser Parijs 2006 Uitgeverij Casterman 71 pp.

Maarten van der Werf 2009-03-18
Ch. Caspers en P.J. Margry Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang Hilversum 2006 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6650 909 7 € 10,-.
Jaap de Haan 2009-03-19
B.J.P. van Bavel e.a. (red.) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7 Hilversum 2004 Verloren 240 pp.
ISBN 90-6550-848-1 € 25,-.
Joke Batink 2009-03-19
Wim van Noort en Rob Wiche (red.) Nederland als voorbeeldige natie Hilversum 2006 Verloren 141 pp.
ISBN 90-6550-894-5 € 15,-.
Paul Hendriks 2009-03-19
Orlanda S.H. Lie (ed.) Het boek van Sidrac -Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie Hilversum 2006 Verloren 137 pp.
ISBN 90 6550 911 9 € 14,-.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-03-24
Christine de Pizan De lange weg der studie Hilversum 2006 Verloren 120 pp.
ISBN 90-6550-943-7 € 13,-.
Martin de Bruyn 2009-03-25
P. Bange Moraliteyt saelt wesen -Het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden Hilversum 2007 Verloren 271 pp.
ISBN 978-90-6550-961-1 € 27,--.
Martin de Bruyn 2009-03-25
P. Trio en A-J. A. Bijsterveld et al. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis deel 9 Hilversum 2006 Verloren 254 pp.
ISBN 90-6550-940-2 € 25,-.
Martin de Bruyn 2009-03-25
Antheun Janse Verkochte vrijheid. -Het Leerdamse stadsrecht van 1407 Hilversum Verloren 135 pp.
ISBN 978-90-6550-988-8 € 15,-.
Aron de Vries 2009-03-25
Michel Nuyttens Krijgers voor God -De orde van de tempeliers in de Lage Landen 1120-1312 Leuven en Zutphen 2007 Davidsfonds Walburg Pers 242 pp.
ISBN 987-90-811297-1-8 € 24,95.
Bert Vyt 2009-04-07
Jacomien Prins en Mariken Teeuwen ed. Harmonisch labyrint -De muziek van de kosmos in de westerse wereld Hilversum 2007 Verloren 181 pp.
ISBN 9789065509741 € 19,-.
Cristel R. Stolk 2009-04-07