Christine de Pizan
een bijzondere vrouw
R.E.V. Stuip (ed.)
203 pp, € 21
isbn/issn: 9065507752

Christine de Pizan

(recensie: Martin de Bruyn)

De schrijfster Christine de Pizan was in haar tijd een bijzondere vrouw. Als eerste vrouw was zij erin geslaagd om een bestaan op te bouwen als auteur (pag. 12). In deze bundel zetten de verschillende auteurs uiteen wat voor een auteur Christine de Pizan was in haar tijd. Dit doen zij aan de hand van verschillende werken die zij geschreven heeft. Van de tien artikelen die deze bundel bevat, zal ik er drie kort bespreken.

In het artikel van José van der Helm wordt de invloed van de Italiaanse schrijver Boccaccio op het werk van Christine de Pizan behandeld. Dit doet zij door de verhalen over vrouwen zoals deze door Boccaccio zijn verteld in zijn werken De Mulieribus Claris en Decamerone te vergelijken met de verhalen over dezelfde vrouwen zoals Christine ze beschreven heeft in haar Livre de la Cité des Dames. Hierin toont zij aan dat Christine de vrouwen een andere betekenis in het verhaal heeft gegeven door hun karakters daaraan aan te passen.

De bijdrage van Thea Summerfield maakt de lezer duidelijk dat het werk van Christine niet alleen in Frankrijk bekend was maar ook daarbuiten. De vriendschap die Christine onderhield met John de Montagne, Earl of Salisbury, en een bewonderaar van haar werk, gaf haar de kans om haar zoon Jean een opvoeding te geven aan het hof van de Engelse koning Richard II. De vorstenspiegel die Christine de Pizan had geschreven, Le Livre du Corps de Policie, werd tussen 1450 en 1475 vertaald in het Engels.

Het laatste artikel in deze bundel, van de hand van Berteke Waaldijk, is opvallend. Als enige niet-mediëvist benadert zij het werk van Christine niet vanuit de mediëvistiek maar geeft zij een beeld van de ideeën over haar vanuit de feministische wetenschapsbeoefening, vrouwengeschiedenis en vrouwenstudies (pag. 191). Hierdoor krijgt men een kort overzicht van de betekenis van Christine als vrouwelijke auteur in de “moderne” tijd.

Alle artikelen samen geven een beeld van hoe bijzonder Christine de Pizan was, een beeld dat bewondering oogst bij de lezer. De diversiteit van haar kennis komt hierin duidelijk naar voren. Geleerdheid, trouw in de liefde en werkzaamheid als vrouw in een beroepssector waarin alleen maar mannen werkten, zijn kenmerkend voor haar persoon. De toegankelijkheid en de leesbaarheid van de artikelen in deze bundel zijn zeer groot. Als lezer krijgt men niet alleen een beeld van Christine zelf, maar gedeeltelijk ook van het middeleeuwse schrijversvak.

Drs. J.M. de Bruyn