Recensies voor Martin de Bruyn (recensent)

R.E.V. Stuip (ed.) Christine de Pizan -een bijzondere vrouw Hilversum 2004 Verloren 203 pp.
ISBN 9065507752 € 21.
Martin de Bruyn 2006-05-03
B.J.P. van Bavel e.a. (ed.) Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis -Deel 6, 2003 Hilversum 2003 Verloren 238 pp.
ISBN 90-6550-790-6 € 25.
Martin de Bruyn 2006-05-09
E. Kuijpers Migrantenstad -Immigratie en sociale verhoudingen in 17e- eeuws Amsterdam Hilversum 2005 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-852-X € 29,-.
Martin de Bruyn 2006-05-09
R. Rutte (ed.), H. van Engen (ed.) Stadswording in de Nederlanden -Op zoek naar overzicht Hilversum 2005 Verloren 208 pp.
ISBN 90-6550-849-X € 17.
Martin de Bruyn 2006-05-10
D. Mantel De Mijzenpolder -Duizend jaar veen en water Hilversum 2005 Verloren 168 pp.
ISBN 906-550-844-9 € 17,-.
Martin de Bruyn 2009-01-02
G. van der Kooi "De Wijnberch des Heren" -Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572 Hilversum Verloren 415 pp.
ISBN 90-6550-884-8 € 25,-.
Martin de Bruyn 2009-01-09
C. Cornelisse Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen Hilversum 2008 Verloren 371 pp.
ISBN 978-90-70403-56-0 € 29,-.
Martin de Bruyn 2009-03-01
B. Koene Voor God, Graaf en Geslacht. -De kroniek van de ridders van Assendelft Hilversum 2005 Verloren 232 pp.
ISBN 90-6550-878-3 € 21,-.
Martin de Bruyn 2009-03-17
A. Zondergeld-Hamer Een kwestie van goed bestuur -Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) Hilversum 2006 Verloren 400 pp.
ISBN 90-6550-935-6 € 37,50.
Martin de Bruyn 2009-03-24
Christine de Pizan De lange weg der studie Hilversum 2006 Verloren 120 pp.
ISBN 90-6550-943-7 € 13,-.
Martin de Bruyn 2009-03-25
P. Bange Moraliteyt saelt wesen -Het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden Hilversum 2007 Verloren 271 pp.
ISBN 978-90-6550-961-1 € 27,--.
Martin de Bruyn 2009-03-25
P. Trio en A-J. A. Bijsterveld et al. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis deel 9 Hilversum 2006 Verloren 254 pp.
ISBN 90-6550-940-2 € 25,-.
Martin de Bruyn 2009-03-25