Recensies voor Hein Klemann (auteur)

Hein Klemann Nederland 1938-1948 -Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting Amsterdam, Deurne Boom Denis 696 pp.
ISBN 90-5352-767-1 € 39,50.
Jef Abbeel 2008-12-06