Recensies voor Herman Clerinx (auteur)

Herman Clerinx Kelten en de Lage Landen – vechten voor het beste deel Leuven 2005/2006 Davidsfonds 294 pp.
ISBN 978 -90–5826–324-7 € 24,95.
Jef Abbeel 2009-03-17