Recensies voor Fons Tuinstra (auteur)

Fons Tuinstra Het andere Oosten -15 Misverstanden over China en de Chinezen Amsterdam en Antwerpen 2003 Contact 255 pp.
ISBN 90 254 2186 5 € 18,90.
Jef Abbeel 2009-03-19