Eumachia.
Livia van Pompeii
Wendelijn van der Leest
Scriptio
154 pp, € 14,95
isbn/issn: 90 8773 001 2

Eumachia.

(recensie: Jef Abbeel)

Eumachia was een adellijke dame die in Pompeii leefde ten tijde van Augustus. Haar Griekse naam was niet abnormaal, want Pompeii was in de 6e eeuw vóór Christus gesticht door Griekse kolonisten. De Eumachii waren een oude Campanische gens van Griekse afkomst.

Ze behoort tot de weinige vrouwen in het Romeinse rijk van wie we weten dat ze politieke en sociale invloed had. Uit een inscriptie blijkt dat zij een zeer welgestelde priesteres was, die rond 2 v. Chr. uit eigen vermogen (sua pecunia) het grootste gebouw van het Forum Pompeianum liet zetten (70x40m ! ).
Dat wijst erop dat deze wijze matrona serieus werd genomen in die mannenwereld.

Over haar leven is helaas weinig bekend. Haar man Marcus Numistrius Fronto was duovir en overleed in 2 of 3 n. Chr., haar gelijknamige zoon overleed ook op jonge leeftijd, voordat hij in de politiek kon gaan.

De schrijfster informeert ons in haar masterthesis (Universiteit Utrecht) vooral over het gebouw van Eumachia en de onderdelen, haar standbeeld, haar tombe (de grootste bekende van Pompeii ) en over haar vermoedelijke maatschappelijke rol.

Ze maakt ook een voorzichtige vergelijking met Livia, de intelligente derde vrouw van Augustus en uit een vroeger huwelijk de moeder van Tiberius.

Het boekje eindigt met foto’s, noten en literatuur.

In het boekje zijn de vermelde Latijnse inscripties niet vertaald.

De doelgroep beperkt zich tot classici, oud-historici, archeologen en leken met ruime belangstelling voor de klassieke oudheid.

Jef Abbeel