De gebroken vleugel van de Duitse adelaar
Inventarisatie van de Duitse verliezen in de luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland
E.H. Brongers
124 pp, € 18,95
isbn/issn: 13 978 90 5911 162 2
geïll.

De gebroken vleugel van de Duitse adelaar

(recensie: Philip M. Bosscher)

 

 
De auteur van deze brochure heeft terecht naam gemaakt met publicaties ovcr diverse aspecten van de Tweede Wereldoorlog voorzover deze Nederland betreffen. Ditmaal houdt hij zich bezig met luchtoperaties in het kader van ‘Fall Gelb’: het Duitse offensief in West-Europa tijdens het voorjaar van 1940.
Het is stellig een waar monnikenwerk geweest om, terwijl de beschikbare bronnen en andere gegevens vele vragen openlaten, een betrouwbaar ogend overzicht samen te stellen van de verliezen van de Luftwaffe in wat ironisch wel de ’Tachtig-Urige Oorlog’ wordt genoemd. Brongers maakt duidelijk dat deze verliezen bepaald gevoelig geweest zijn en in dat opzicht niet afwijken van gelijktijdige ontwikkelingen elders boven West-Europa. In de strijd om Nederland verloren de Duitsers vooral veel Junkers Ju-52 vliegtuigen, een substantieel gedeelte van wat zij beschikbaar hadden voor troepenvervoer door de lucht.
Het is een interessante vraag of en in hoeverre deze verliezen nadien van invloed geweest zijn op het Duitse krijgsbeleid. Brongers wijst er impliciet op dat bij de voorbereiding van ‘Unternehmen Seelöwe’ - de invasie in Engeland - en van aanslagen op Gibraltar en Malta inzet van ‘Luftlandetruppen’ hoegenaamd geen rol heeft gespeeld. Hij vermeldt evenwel niet dat de verovering van Creta in mei 1941 voor een belangrijk deel het gevolg was van de succesvolle inzet van Duitse transportvliegtuigen.

 
Dr.Philip M.Bosscher

 
Trefwoorden:
Nederland, Duitsland, Tweede Wereldoorlog, Luftwaffe, Militaire geschiedenis