Verslag van de werkgroep Recensie schrijven over het jaar 2014.
-
Johanna Maria van Winter
2 pp, € -
isbn/issn: -
-

Verslag van de werkgroep Recensie schrijven over het jaar 2014.

(recensie: J.M. (Marietje) van Winter)

 

Verslag van de werkgroep Recensie schrijven over het jaar 2014.
De werkgroep kwam in het verslagjaar zes keer bij elkaar en wel op de maandagavonden 27 januari, 31 maart, 26 mei, 21 juli, 29 september, en 1 december 2014. Per keer bestond de opkomst gemiddeld uit acht à tien personen, bij een wisselend deelnemersbestand van veertien en een vaste kern van twaalf personen. Er kwam af en toe een nieuw lid bij, maar er haakte ook soms iemand af wegens tijdsgebrek of ziekte. De bijeenkomsten vonden steeds bij mevrouw van Winter thuis plaats, in de Keizerstraat 35 A in Utrecht.
Er werden in de eerste plaats boeken van Uitgeverij Verloren in Hilversum gerecenseerd, de vaste leverancier, maar ook Uitgeverij Vantilt in Nijmegen leverde boeken als een deelnemer via mevrouw van Winter daarom vroeg. Alle door haar goedgekeurde recensies werden door haar op de website van het Historisch Huis gepubliceerd, met een kopie naar de uitgever.
Op initiatief van enkele deelneemsters werden ook andere uitgevers benaderd, wat al heeft geresulteerd in een recensie van Gouden Jaren van Annegreet van Bergen bij uitgeverij Atlas Contact in Amsterdam. Een medewerkster van die uitgeverij schreef daarover een enthousiaste e-mail aan de recensente.
Johanna Maria van Winter, 28 december 2014.
j.m.vanwinter@uu.nl
Deelnemers in 2014:
Drs.Saskia Wubbolts-de Boer, Hugo de Vrieslaan 23, 3571 GE Utrecht, tel.030-2897723, e-mail fraskia@xs4all.nl
Drs.Marieke Bos, Sportlaan 932, 2566 ND Den Haag, tel.06.10348094, e-mail mhfbos@gmail.com
Jeroen Bouterse M.A., Boerhaavelaan 37, kamer 5, 2334 ED Leiden, 06.21967482, j.bouterse@hotmail.com
Drs. Martha Catania-Peters, Czaar Peterstraat 7a, 1018 NW Amsterdam, tel. 020.6272137, e-mail  martha.catania@versatel.nl
Susan Derksen M.A., e-mail  susan.derksen@live.nl
Drs.Gert Jan Grinwis, Mathenesserweg 85 C3, 3027 HJ Rotterdam, tel.06.55135862, e-mail gertjangrinwis@hotmail.com
Drs.Paul Hendriks, Prins Bernardlaan 43, 2033 WK Haarlem, tel.023.7525872, e-mail meesterpaul@gmail.com
Eveline van der Hulst M.A., Kazernestraat 56, 2801 EM Gouda, tel. 06.30428844, e-mail evelinevdhulst@gmail.com
Drs.Mirjam Koelewijn, Biltstraat 7 bis, 3572AA Utrecht, tel. 030-2741452, e-mail m.g.koelewijn@gmail.com
Tessa Nagel M.A., Karel Doormanlaan 87, 3572 NJ Utrecht, 06.45552311, e-mail tessanagel@gmail.com
Drs.Wim Pelt, Lange Dreef 57, 2285 KA Rijswijk, tel.070-3912088 , e-mail wpelt@ziggo.nl
De heer Han Vrielink (MO Geschiedenis), Kuinder 32, 3891 CC Zeewolde, tel.036-5222906, e-mail jcvrielink@planet.nl
Drs.Aron de Vries, Burg.Gaarlandtstraat 10, 4205 CC Gorinchem, tel.0183-614025, e-mail arondevries@casema.nl; werk:a.vriesde@gorinchem.nl
reserve: Dr.Fred Vogelzang, privé: Dorpsstraat 30 e, 3732 HJ De Bilt, fredvogelzang@gmail.com