Verslag van de Recensieclub over het jaar 2015
-
Johanna Maria van Winter
2 pp, € -
isbn/issn: -
-

Verslag van de Recensieclub over het jaar 2015

(recensie: J.M. (Marietje) van Winter)

Johanna Maria van Winter

Verslag van de Recensieclub over het jaar 2015
De recensieclub kwam in 2015 vijf keer bij elkaar en wel op maandag 2 februari, 13 april, 8 juni, 10 augustus en 26 oktober 2015, steeds ten huize van Prof. Dr. Johanna Maria van Winter in de Keizerstraat 35 A in Utrecht. De groep telde 14 deelnemers, van wie er gemiddeld negen op de bijeenkomsten verschenen. Iedereen die een boek ter recensie had ontvangen, had de recensie zo mogelijk ruim van tevoren per e-mail bij mevrouw van Winter ingeleverd, die hem kritisch had bekeken en veranderingen aangebracht of voorgesteld. De bijeenkomst verliep steeds via hetzelfde patroon:: er werd gestart met de bespreking in de groep van de recensie van de `voordanser’, die telkens per keer werd aangewezen. Dikwijls leidde dit tot aanpassing of herschrijving van de recensie. Vervolgens kwamen de nieuwe boeken op tafel, die uitvoerig door iedereen werden bekeken en gekeurd. Dan werden ze door mevrouw van Winter verdeeld naar ieders wens, soms door loting als er meer liefhebbers waren. Tot slot werd een nieuwe datum vastgesteld en een nieuwe voordanser aangewezen. Soms bleven er boeken over, die zo mogelijk aan het reserve-lid werden toegestuurd of bewaard tot de volgende bijeenkomst. Uiteindelijk bleef er niets liggen.
De boeken werden geleverd door Uitgeverij Verloren in Hilversum en dikwijls bovendien op verzoek van een deelnemer door Uitgeverij Vantilt in Nijmegen. Ook andere uitgevers konden worden benaderd, zoals in dit verslagjaar Uitgeverij Rainbow in Amsterdam voor Het leven van Michiel de Ruyter en Uitgeverij Van Wijnen in Franeker voor de Democratische Verlichting van Jonathan Israel.  Goedgekeurde recensies werden door mevrouw van Winter op de website van het Historisch Huis geplaatst (http://historischhuis.nl/recensiebank/login) met een exemplaar per e-mail aan de uitgever.
Om zeker te zijn van aanwas van nieuw talent werd contact opgenomen met een nieuw gezelschap van pas afgestudeerde geschiedenisstudenten, zich noemend `Jonge Historici’ (www.jongehistoric.nl). Eén van hen heeft zich al voor de Recensieclub aangemeld.
Verslag gemaakt door mevrouw van Winter, 20 januari 2016
j.m.vanwinter@uu.nl
 ------------------------------
Leden van de Recensieclub in 2015:
Drs.Saskia Wubbolts-de Boer, Hugo de Vrieslaan 23, 3571 GE Utrecht, tel.030-2897723, e-mail fraskia@xs4all.nl
Drs.Marieke Bos, Sportlaan 932, 2566 ND Den Haag, tel.06.10348094, e-mail mhfbos@gmail.com
Jeroen Bouterse M.A., Boerhaavelaan 37, kamer 5, 2334 ED Leiden, tel. 06.21967482, j.bouterse@hotmail.com
Sanne Bücking M.A., Karel Doormanlaan 210, 3572 NX Utrecht, e-mail sannebucking@gmail.com
Drs. Martha Catania-Peters, Czaar Peterstraat 7a, 1018 NW Amsterdam, 020.6272137, martha.catania@versatel.nl
Susan Derksen M.A., susan.derksen@live.nl
Drs.Gert Jan Grinwis, Mathenesserweg 85 C3, 3027 HJ Rotterdam, 06.55135862, gertjangrinwis@hotmail.com
Drs.Paul Hendriks, Prins Bernardlaan 43, 2033 WK Haarlem, tel.023.7525872, e-mail meesterpaul@gmail.com
Eveline van der Hulst M.A., Kazernestraat 56, 2801 EM Gouda, tel. 06.30428844, e-mail evelinevdhulst@gmail.com
Drs.Mirjam Koelewijn, Biltstraat 7 bis, 3572AA Utrecht, tel. 030-2741452, e-mail m.g.koelewijn@gmail.com
Tessa Nagel M.A., Karel Doormanlaan 87, 3572 NJ Utrecht, tel. 06.45552311, e-mail tessanagel@gmail.com
Drs. Paul Visser, Woestduinstraat 58-3, 1058 TH Amsterdam, tel. 06.51920115, e-mail viss6485@gmail.com
De heer Vrielink (MO Geschiedenis), Kuinder 32, 3891 CC Zeewolde, tel.036-5222906, e-mail jcvrielink@planet.nl
Drs.Aron de Vries, Burg.Gaarlandtstraat 10, 4205 CC Gorinchem, tel.0183-614025, e-mail arondevries@casema.nl; werk:a.vriesde@gorinchem.nl
reserve: Dr.Fred Vogelzang, privé: Dorpsstraat 30 e, 3732 HJ De Bilt, fredvogelzang@gmail.com