Recensieclub
Verslag over het jaar 2016
Johanna Maria van Winter
2 pp, € gratis
isbn/issn: geen

Recensieclub

(recensie: J.M. (Marietje) van Winter)

 

Recensieclub, Verslag over het jaar 2016
De recensieclub kwam in het jaar 2016 zes keer bij elkaar en wel op maandagavond 4 januari, 29 februari, 9 mei, 11 juli, 12 september en 14 november 2016, steeds ten huize van Johanna Maria (Marietje) van Winter in de Keizerstraat 35 A in Utrecht. Er waren bij het begin van het jaar vijftien deelnemers, van wie gemiddeld acht de bijeenkomsten bezochten. Twee leden haakten halverwege af wegens tijdgebrek. Op de reserve hoefde geen beroep te worden gedaan.
De bijeenkomsten verliepen volgens een vast patroon, zoals beschreven in het verslag over het jaar 2015. Er werden weer boeken gerecenseerd van de uitgevers Verloren in Hilversum en Vantilt in Nijmegen en eenmaal ook van uitgever Van Wijnen in Franeker. Bovendien bracht mevrouw van Winter drie boeken in die zij zelf had ontvangen en aan een recensent beschikbaar wilde stellen, zonder dat een uitgever daarom vroeg. Het ene was een cultuurgeschiedenis van De Vork, en de twee andere boeken waren filosofische verhandelingen over Augustinus en Thomas van Aquino. Die laatste nummers waren te moeilijk voor dit gezelschap en zijn dan ook niet op de website besproken; het boek over The Fork wel. Verder werden recensies van alle andere ontvangen boeken gepubliceerd.
Op 1 december 2016 werd de Recensiebank getroffen door een technische storing en verdween daarmee plotseling uit de lucht. Het was moeilijk om de oorzaak te achterhalen, omdat deze website geen eigen webmaster heeft maar profiteert van de website van het Historisch Platform, dat al in 1988 de recensieclub heeft opgericht, steeds onder leiding van mevrouw van Winter. Het Historisch Platform heeft destijds ook het initiatief genomen voor het Historisch Nieuwsblad, dat al snel zelfstandig is geworden en in januari 2017 is begonnen aan zijn 26e jaargang. Naast de Recensiebank heeft het Historisch Platform nog één zelfstandig werkende tak: het `Historisch Café’ in Amsterdam, dat zelf ook een website heeft, afgeleid van die van het Historisch Platform. De storing in de website van de Recensiebank bleek te zijn veroorzaakt door een update van de website van het Historisch Platform, die wel was doorgetrokken naar die van het Historisch Café maar niet maar die van de Recensiebank. Toen dat eenmaal was ontdekt, was het probleem snel verholpen, maar dat heeft wel anderhalve week geduurd. Gelukkig werkt alles nu weer en kan de recensieclub opgelucht met zijn activiteiten doorgaan.
Johanna Maria van Winter
Utrecht, 30 december 2016
 
Deelnemers van de recensieclub aan het eind van het jaar 2016:
Drs. Saskia Wubbolts-de Boer, Hugo de Vrieslaan 23, 3571 GE Utrecht, tel.030-2897723, e-mail fraskia@xs4all.nl
Drs. Marieke Bos, Sportlaan 932, 2566 ND Den Haag, tel.06.10348094, e-mail mhfbos@gmail.com
Jeroen Bouterse PhD., Boerhaavelaan 37, kamer 5, 2334 ED Leiden, 06.21967482, j.bouterse@hotmail.com
Sanne Bücking M.A., Karel Doormanlaan 210, 3572 NX Utrecht, sannebucking@gmail.com
Susan Derksen M.A., Charlotte van Manenstraat 8, 4105 EG Culemborg, tel. 06.38411057, susan.derksen@live.nl
Tom Duurland M.A., Stadhoudersweg 91 B, 3039 EB Rotterdam, tel 06.15241013, e-mail tomduurland@hotmail.com
Drs. Paul Hendriks, Leonard Springer 465, 2033 SW Haarlem, tel.06.10713250, e-mail meesterpaul@gmail.com
Eveline van der Hulst M.A., Kazernestraat 56, 2801 EM Gouda, tel. 06.30428844, e-mail evelinevdhulst@gmail.com
Drs. Mirjam Koelewijn, Kromme Nieuwe Gracht 90 bis, 3512 HM Utrecht, tel. 030-2741452, e-mail m.g.koelewijn@gmail.com
Tessa Nagel M.A., Karel Doormanlaan 87, 3572 NJ Utrecht, 06.45552311, e-mail tessanagel@gmail.com
De heer Han Vrielink (MO Geschiedenis), Kuinder 32, 3891 CC Zeewolde, tel.036-5222906, e-mail jcvrielink@planet.nl
Drs. Aron de Vries, Burg.Gaarlandtstraat 10, 4205 CC Gorinchem, tel.0183-614025, e-mail arondevries@casema.nl; werk:a.vriesde@gorinchem.nl
reserve: Dr. Fred Vogelzang, privé: Dorpsstraat 30 e, 3732 HJ De Bilt, e-mail fredvogelzang@gmail.com
onder leiding en ten huize van Prof. dr. Johanna Maria van Winter, Keizerstraat 35 A, 3512 EA Utrecht, tel.030.2312059, e-mail j.m.vanwinter@uu.nl