Verslag van de Recensieclub over het jaar 2018
-
J.M.van Winter
1 pp, € € 0,0
isbn/issn: -
voor eigen gebruik van de deelnemers

Verslag van de Recensieclub over het jaar 2018

(recensie: J.M. (Marietje) van Winter)

 

Verslag van de Recensieclub over het jaar 2018.
De Recensieclub kwam in het verslagjaar vijfmaal bijeen, op 19 februari, 23 april. 9 juli, 10 september en 12 november 2018, steeds op maandagavond om 20:00 uur ten huize van Johanna Maria (Marietje) van Winter, Keizerstraat 35 A, 3512 EA Utrecht.
De club telde elf leden, die echter nooit allemaal aanwezig waren en soms een reeds meegenomen boek weer teruggaven wegens tijdsgebrek. Meestal werd daarvoor dan een ander lid van de groep gevonden dat de recensie overnam. Boeken die na drie zittingen nog geen recensent hadden gevonden, gingen terug naar de uitgever, in de praktijk Uitgeverij Verloren in Hilversum met een depot bij Steven Sterck onder de Dom in Utrecht,
De boeken werden geleverd door de uitgevers Verloren in Hilversum, Vantilt in Nijmegen en Van Wijnen in Franeker, wat de laatste twee betreft steeds op aanvraag door een van deelnemers. Die boeken vonden dan ook steeds een recensent.
De door mevrouw van Winter goedgekeurde recensies werden door haar op de website van het Historisch Platform geplaatst: http://historischhuis.nl/recensiebank/login Een enkele keer ontstonden daarbij technische moeilijkheden doordat een doc-file in plaats van docx-file werd aangeleverd; maar die problemen werden tot nog toe steeds opgelost.
Johanna Maria van Winter, Utrecht, 30 december 2018
 

fraskia@xs4all.nl

Drs.Marieke Bos, Sportlaan 932, 2566 ND Den Haag, tel.06.10348094, e-mail mhfbos@gmail.com
Sanne Bücking M.A., Karel Doormanlaan 210, 3572 NX Utrecht, e-mail sannebucking@gmail.com
meesterpaul@gmail.com
(Drs.Mirjam Koelewijn, Krommr Nieuwe Gracht 90 bis, 3512 HM Utrecht, tel. 030-2741452, e-mail m.g.koelewijn@gmail.com)
Tessa Nagel M.A., Karel Doormanlaan 87, 3572 NJ Utrecht, tel. 06.45552311, e-mail tessanagel@gmail.com

Vergelijkbaar (meer van):

Auteur(s)

Uitgever

Recensent