Recensies voor Kees van der Wiel (auteur)

Kees van der Wiel Op zoek naar een biografisch portret in het verleden Hilversum 2003 Verloren 123 pp.
ISBN 90-6550-780-9 € 11.
Han C. Vrielink 2006-04-26