Recensies voor P.E. Staal (auteur)

P.E. Staal Automobilisme in Nederland -Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut Zutphen 2003 Walburg Pers 205 pp.
ISBN 90-5730-248-0 € 14.95.
Jur Kingma 2006-04-28