Recensies voor K. Schoeman (auteur)

K. Schoeman ( vert. R. de Jong-Goossens ) Merksteen -een dubbelbiografie Amsterdam 2004 De Arbeiderspers 366 pp.
ISBN 90-2953-813-9 € 22,-.
Marije Plooij 2006-05-02