Recensies voor J.C.M. Cox (auteur)

J.C.M. Cox “Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen” -Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254 Alkmaar 2004 Gemeente Alkmaar 76 pp.
ISBN 90-73131-03-0 € 7,56.
Aron de Vries 2006-05-03