Recensies voor Mike Dash (auteur)

Mike Dash De ondergang van de Batavia Amsterdam 2002 De Arbeiderspers 460 pp.
ISBN 90 295 1399 3 € 19,95.
Bart van den Bosch 2006-05-09