Recensies voor Evelyn de Roodt (auteur)

Evelyn de Roodt Oorlogsgasten -Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog Zaltbommel 2000 Europese Bibliotheek 464 pp. geïll.
ISBN 90 288 1426 4 € 23.57.
Bart van den Bosch 2006-05-09