Recensies voor U. Rosenthal (auteur)

U. Rosenthal, G.E.M. Saeijs Getuige de ramp -De watersnood 1953 in crisisperspectief Alphen aan de Rijn 2003 Kluwer
ISBN 90-13-00093-1 € 19.5.
Jur Kingma 2006-04-25