Recensies voor M. van Rossem (auteur)

M. van Rossem De Verenigde Staten in de twintigste eeuw Den Haag 2001 SDU 510 pp. geïll.
ISBN 9012092981 € 31.5.
Bart van den Bosch 2006-05-09