Recensies voor E. Kuijpers (auteur)

E. Kuijpers Migrantenstad -Immigratie en sociale verhoudingen in 17e- eeuws Amsterdam Hilversum 2005 Verloren 448 pp.
ISBN 90-6550-852-X € 29,-.
Martin de Bruyn 2006-05-09