Recensies voor P. Verwijmeren (auteur)

P. Verwijmeren (sam.) Mozart op reis -De tournee van een wonderkind 1763-1766 Zutphen Walburg Pers 336 pp.
ISBN 90-5730-382-5 € 29,50.
Hans Buurman 2009-01-05