Recensies voor Flore Plisnier (auteur)

Flore Plisnier Te wapen voor Hitler -Gewapende collaboratie in Franstalig België 1940 – 1944 Antwerpen, Amsterdam 2008 Manteau Uitg. Meulenhoff 183 pp.
ISBN 978 90 8542 142 9 € 22,50.
Jef Abbeel 2009-03-04