Recensies voor Willem Kwekkelboom (auteur)

Willem Kwekkelboom Wonen in Oost-Europa -Van Sofia tot Tallinn Rotterdam 2008 Uitgeverij 010 318 pp.
ISBN 978 90 6450 6383 € 29,50.
Jef Abbeel 2009-03-04