Recensies voor H. van der Windt (auteur)

H. van der Windt (red.) Tussen dierenliefde en milieubeleid. -Tien jaar ecologische geschiedschrijving in België en Nederland Gent 2007 Academia Press 190 pp.
ISBN 978 98 382 1186 2 € 14,90.
Diane Spelbos 2009-03-04