Recensies voor R. Bessem (auteur)

P.H.J. van der Laan en R. Bessem ( uitgevers ) Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565 Hilversum 2008 Verloren 352 pp.
ISBN 978-90-6550-993-2 € 34,-.
F. Vogelzang 2009-03-17