Recensies voor David Baneke (auteur)

David Baneke Synthetisch denken -Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 Hilversum 2008 Verloren 240 pp.
ISBN 97 89087 04034 5 € 19,-.
Paul Hendriks 2009-03-17