Recensies voor Tom Sintobin (auteur)

Tom Sintobin (red.) Getemd maar Rusteloos -De Zuiderzee verbeeld. Een multidisciplinair onderzoek Hilversum 2008 Verloren 268 pp.
ISBN 978-90-8704-039-0 € 25,--.
B.C. Meijerman 2009-03-17