Recensies voor Ron de Jong (auteur)

Ron de Jong Electorale cultuur en politieke oriëntatie -Verkiezingen in Gelderland 1888-1940 Hilversum 2005 Verloren 235 pp.
ISBN 90-6550-892-9 € 25,-.
F. Vogelzang 2009-03-18