Recensies voor Inge Broekman (auteur)

Inge Broekman De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596 – 1687) Hilversum 2005 Verloren 96 pp.
ISBN 90 6550 854 6 € 13.
Saskia Wubbolts-de Boer 2009-03-19