Recensies voor A. Zondergeld-Hamer (auteur)

A. Zondergeld-Hamer Een kwestie van goed bestuur -Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822) Hilversum 2006 Verloren 400 pp.
ISBN 90-6550-935-6 € 37,50.
Martin de Bruyn 2009-03-24