Recensies voor P. Bange (auteur)

P. Bange Moraliteyt saelt wesen -Het laatmiddeleeuwse moralistisch discours in de Nederlanden Hilversum 2007 Verloren 271 pp.
ISBN 978-90-6550-961-1 € 27,--.
Martin de Bruyn 2009-03-25