Recensies voor E. Cremers (auteur)

E. Cremers Het bestuur van Delfland 1795-2007 -Stuurlui aan de wal Hilversum en Delft 2007 Verloren Hoogheem-raadschap van Delfland 257 pp.
ISBN 978-90-6550-968-4 € 29,50.
F. Vogelzang 2009-03-25